Üretim Takip Sistemi

Uncategorized @tr

Üretim Takip Sistemi Nedir?

Üretim sorumlularının tesisteki verimliliği arttırabilmesi için veriyi toplaması, analiz etmesi ve nihai olarak bu veriler ışığında kararlar alabilmesi gerekir. Ancak birçok tesiste doğru üretim verisine anlık ulaşabilmek pek mümkün değildir. Çünkü bu noktada insan faktörü devreye girmekte ve hataya dayalı, gecikmeli bir veri toplama süreci yaşanmaktadır. Bu durum üretim verimliliğini ölçmek bir yana siparişlerin teslimat sürelerine yetişmesini bile riskli hale getirmektedir.

Üretim takip sistemi, üretim aşamalarında oluşan verileri makine/ekipman gibi kaynaklardan otomatik toplayan, gerektiğinde manüel veri girişine izin veren, topladığı verileri görsel olarak anlamlandıran ve sizin yerinize kararlar verebilen sistemdir. ThingsOn Üretim Takip Sistemi  bu özellikleri ile hem üretim yöneticileri, hem de fabrika operatörleri için paha biçilemez bir sistemdir.

ThingsOn Üretim Takip Sistemi

Veri Toplama (PLC, IoT)

Endüstriyel haberleşme ile her tür PLC’den veri toplar. Bu yeteneğe sahip olmayan ekipmanlarda IoT teknolojisi kullanır.

Görselleştirme & Raporlar

Üretime dair her tür değerli veriyi anlamlandırır, mobil ve web uygulamalar ile gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlar.

Alarmlar & Analizler

Verimlilik sorunları, plansız duruşlar, kalite sorunları, bakım gereksinimleri gibi konuları 7/24 takip eder ve sizi uyarır.

ERP Entegrasyonu & API

Üretim sahasından toplanan verileri ERP sistemlerine otomatik aktararak OT ve IT katmanları arasında entegrasyon sağlar.

Fayda ve Avantajları

ThingsOn Üretim Takip Sistemi gibi gerçek zamanlı veri sağlayan bir sistem kullanmak karar alıcılara üretimde yaşanması muhtemel aksaklıklara tam zamanında müdahale edebilme imkanı verir. Örneğin siparişlerin teslimat tarihinde tamamlanıp tamamlanmayacağı kolaylıkla tespit edilir. 

Düşük verimlilikle çalışan makine veya personeli geç olmadan tespit edebilme imkanı ve buna sebep olan unsurların giderilmesi, işletmenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmesini sağlayacaktır. Bu gibi kritik önlemler alabilme olanağı gerçek zamanlı üretim takip sisteminin önemini arttırmaktadır.

Manuel veri toplama ile ilgili süreçlerin ne kadar zor ve tutarsız olduğu bir sır değildir. Üretimden sorumlu kişilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında bu gelmektedir. Buna çözüm olarak genelde personel tarafından üretim miktarlarının bir sisteme girilmesi veya barkod okutulması gösterilir. Peki, sorun çözüldü mü? İnsana olan bağımlılık ortadan kalktı mı? Maalesef hayır!

Asıl gerçek çözüm üretim verisinin toplanmasında insan faktörünü mümkün olduğunca devre dışı bırakmaktır. VOLSOFT Akıllı Üretim Takip Sistemi herhangi bir insan müdahalesi olmadan makinelerden otomatik veri toplar ve bu verileri en uygun biçimde görmenizi sağlar. Bu sayede %100 doğrulukta anlık üretim takibi sağlanır.

 Manuel üretim verisi toplamak için görevlendirilen personeller ve ihtiyaç duyulan ekipmanlar göz önüne alındığında işletmelerin bu iş için ayırdıkları kaynak pekte az sayılmaz. Ayrıca tüm bu zahmete ve maliyete karşılık %100 doğrulukta güvenilir veri alınamamaktadır. Öte yandan yanlış veya eksik verilerden kaynaklı zararlar geri dönülmez sonuçlar doğurabilmektedir.

Akıllı Üretim Takip Sistemi bu iş için ayırdığınız tüm personel ve ekipmanı boşa çıkarır. Sistem üretim verisini otomatik topladığı için personel ve ekipman maliyetleri tamamen ortadan kalkar.