Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

IoT bazlı uzaktan sayaç okuma teknolojisiyle enerji tüketimini görünür kılın, sorunları tespit edin ve maliyetleri azaltın. Buna ulaşmanız için cihazdan yazılıma kadar tüm gereksinimleri bir arada sunuyoruz.

IoT Tabanlı Otomatik Sayaç Okuma

IoT temelli uzaktan sayaç okuma sistemi ile akıllı şebekeleri daha akıllı hale getiriyoruz.

Her Yerde Çalışır

Saha yapısına göre fiber, bakır kablo, wifi, zigbee, LoRa, veya GSM bağlantı topolojilerinden kolayca iletişim kurar. Bu sayede alt yapı yatırım maliyeti önemli ölçüde azaltılarak en uygun maliyetli çözüm sağlanmış olur.

Her Tür Sayacı Okur

Sistem standart protokolleri kullanan marka ve model bağımsız her tür akıllı sayaçtan bilgi okuyabilir. Standart olmayan protokolleri kullanan elektrik, doğalgaz, su, debimetre, analizör vb. sayaçlar için üreticiden alınacak bilgiler doğrultusunda kolayca entegrasyon sağlanabilir.

Güçlü Veri Yapısı

Sistem okunan verileri depolamak için güçlü bir alt yapı sunar. SQL Server, Oracle ve MySql gibi dünyaca kabul görmüş yaygın kullanıma sahip tüm veri tabanı sistemleri desteklenmektedir. Bu sayede lisans maliyetleri önemli ölçüde azaltılır.
 • Elektrik, doğalgaz ve su dağıtım şirketleri,
 • OSB – Organize sanayi bölgeleri,
 • KSS – Küçük sanayi siteleri,
 • Alışveriş merkezleri,
 • İş merkezleri,
 • Serbest bölgeler,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Verinin uzaktan otomatik olarak okunması
 • Verinin merkezi veri tabanı sistemine aktarılması
 • Verinin doğrulanması, eksik verilerin tamamlanması
 • Şebeke kaçakarının önlenmesi,
 • Kurumsal harcamaların iyileştirilmesi,
 • İnsan hatalarının önüne geçilmesi,
 • Tüketim oranlarının elde edilmesi,
 • Günün hangi zaman diliminde ne kadar tüketim yapıldığın tespiti (talep eğrisi),
 • Erken arıza tespiti

Fiyat Teklifi Alın

Hemen bizimle iletişime geçin ve projeniz için en uygun teklifi alın.