İnsansız Üretim Takibine Geçiş

Sanayi devriminin başlangıcından itibaren üretim takibi fabrika ve tesisler için büyük bir sorun olmuştur. Hangi ürünü üretirseniz üretin doğru şekilde sayılamayan üretim sizi büyük sorunlarla karşı karşıya getirebilir. Öte yandan bu süreci doğru takip etmek için harcanan kaynak ciddi seviyelere ulaşabilmekte ve şirketlerin karlılığını olumsuz etkimektedir.

Endüstride yaşanan bu sorunlara devrimsel bir çözün getiren VOLSOFT İnsansız Üretim Takip Sistemi, üretimin her bir aşamasında insan faktörünü devre dışı bırakarak anlık, doğru ve şeffaf üretim takibini mümkün kılmaktadır.

Başarı Hikayesi

800 çalışanı ve 350’den fazla makinesi ile VOLSOFT Endüstri 4.0 çözümlerine geçen BROSSOCKS, dört ay gibi kısa bir sürede %28 verimlilik artışı sağladı. Sistem çok kısa bir sürede yatırım maliyetini geri kazandırdı ve işletmenin karlılığını önemli ölçüde arttırdı.

VOLSOFT İnsansız Üretim Takip Sistemi‘ne geçerek ne gibi kazanımlar elde edeceğinizi inceleyelim.

Canlı Üretim Takibi

Maliyetsiz ve Hatasız Üretim Takibi

 • Üretim takibinde insan faktörünü devre dışı bırakmak maliyetlerinizi hatırı sayılır oranda azaltır.
 • İşletmenizdeki bir iş kolu tamamen ortadan kalkar ve kaynaklarınızı daha verimli kullanırsınız.
 • Bu iş için kullandığınız tüm donanımlar gereksiz hale gelir.
 • İnsan kaynaklı gecikme ve hatalar ortadan kalkar.
 • Çalışanlarınız asıl görevleriyle ilgilenir ve daha fazla verim alırsınız.
 • Üretilen miktarlardan emin olur ve doğru planlama yaparsınız.
 • Üretim verilerini anlık olarak görür ve olası aksaklıklara karşı önlem alırsınız.

Otomatik Sipariş Takibi

 • Özellikle sipariş odaklı çalışan tesislerde termin süreleri hiç olmadığı kadar tutarlı hale gelir.
 • Planlamadan sorumlu çalışanlarınız çok daha başarılı planlama çizelgeleri oluşturur.
 • Üretilen ürünler ERP sisteminize anlık olarak aktarılır ve veri girişi ortadan kalkar.
 • Fazla veya eksik üretim yapmadan yeterli sayıda ürün üretilir.
 • Üretim miktarları anlık elde edildiği için stok durumunuzu geç olmadan görüp önlem alırsınız.
 • Herşey otomatik takip edildiği için bölümler arasında şeffaflık sağlanır.

Otomatik Verimlilik Ölçümü & Arıza/Duruş Takibi

 • Sistem her ürünün çıkış süresini hassas şekilde ölçer ve hedeflenen süreyle karşılaştırarak verimliliği hesaplar.
 • Personel, makine, ürün, vardiya ve tarih bazında verimlilikleri görürsünüz.
 • Makinelerde bir duruş olduğunda sistem bunu otomatik algılar ve sebep-süre olarak kayıt altına alır.
 • Çalışanların kayıp zaman ve duruşları sürekli izlenir ve raporlanır.
 • Makinelerdeki arızalar detaylı şekilde izlenir ve raporlanır.
 • Rutin şekilde verimsiz çalışan makine ve personel ile alakalı doğru kararları alırsınız.
 • Arızaya müdahele eden teknik personelin performansını ölçersiniz.

Otomatik Bakım Takibi

 • Her makine ve ekipmanın çalışma metrikleri sistem tarafından kayıt altına alınır.
 • Makinelerin bakım zamanı geldiğinde otomatik uyarılırsınız.
 • Bakıma girmesi gereken ancak geciken makineleri görürsünüz.
 • Bakım için görevli personelin performansını ölçersiniz.

Sonuç

VOLSOFT İnsansız Üretim Takip Sistemi rekabetçi kalmak ve asgari yatırımla azami katma değer sağlamak isteyen tesisler için en doğru çözümü sunmaktadır. Rakipsiz yetenekleri ve Return on Investment (ROI) süresiyle dijital fabrikaya geçişin anahtarıdır.

Canlı Üretim Takibi