Endüstri 4.0 Nedir

Bugünlerde herkes Endüstri 4.0’dan bahsediyor. Bu yazıda Endüstri 4.0’ın gerçekte ne olduğunu ve ortaya çıkmasına sebep olan unsurları inceleyeceğiz.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0, dördüncü endüstriyel devrimdir. Burada bir duralım! “Endüstri 1.0, 2.0 ve 3.0’ı neden duymadık” diye sorabilirsiniz ve haklısınız. “Endüstri 4.0” kavramı ortaya çıkana kadar geriye dönük böyle bir sınıflandırma yapılmamıştı. Endüstri 4.0 la birlikte önceki sanayi devrimleri şu şekilde tanımlandı; Mekanizasyon (Endüstri 1.0), seri üretim (Endüstri 2.0) ve otomasyon (Endüstri 3.0).

Geldiğimiz noktada Endüstri 4.0 “IoT (Nesnelerin İnterneti)” gibi teknolojileri kullanarak endüstride çağ atlamayı ve yeni sanayi devrimini başlatmayı hedeflemektedir. Endüstri 4.0 teknolojileri, üretim tesisleri için olağanüstü büyüme fırsatları ve rekabet avantajları yaratma potansiyeline sahiptir. İşletmelerin Endüstri 4.0’a geçerek verimliliklerini yaklaşık yüzde 30 oranında arttırabilecekleri tahmin edilmektedir.

Örnek Başarı Hikayesi

350’den fazla makinesi ve 700’ün üzerinde çalışanı olan BROSSOCKS, VOLSOFT Endüstri 4.0 çözümlerine geçerek %30’a yakın verimlilik artışı sağladı.
Detaylar

 

Endüstri 4.0’ın Tasarım İlkeleri

 

Endüstri 4.0 otonom robotlar, simülasyon, sistemler arası entegrasyon, (IoT) nesnelerin interneti, BigData (Büyük veri analizi), Cloud (bulut bilişim), 3D yazıcılar ve siber güvenlik gibi bir çok teknolojiden oluşmaktadır.

Süreci anlamada iki kavramın anahtar önemi var: bulut bilişim ve IoT. Bulut bilişim internete bağlı birçok sunucunun aynı görevi yerine getirecek şekilde çalışmasıdır. Servislere, uygulamalara ve depolanan verilere uzaktan erişime izin verir. IoT ise bulut kullanır ve İnternetle senkronize edilen nesnelere (İnternet uyumlu otomobiller, uzaktan makine yönetimi ve akıllı izleme) süreçlerini otomatikleştirir. Endüstri 4.0, kişi ve makineler tarafından yönetilen ve buluta taşınan veriyi almak için hem bulut bilişimi hem de IoT kullanır.

Makineler nasıl iletişim kuracaklar?

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, sanal gerçeklik ile gerçek dünya arasındaki sınırları kaldırmıştır. Endüstri 4.0’ın ardında yatan düşünce, makinelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurabileceği bir sosyal ağ oluşturmaktır. MQTT protokolünü inceleyin

Akıllı makineler, tıpkı insanların çevrimiçi sosyal ağlarda yaptığı gibi birbirleriyle bilgi paylaşabilmektedir. Süreçleri koordine etmek için kendi başına örgütlenebilmekte ve birlikte çalışabilmektedir. Bu durum üretimi daha esnek ve verimli hale getirir. Buna ek olarak, bu makineler doğrudan şirketteki BT sistemleriyle iletişim kurmaktadır. Bu sayede satış veya geliştirme gibi alanlara kesintisiz bilgi akışı sağlanır.
Tüm bunlar, tesislerin gerçek dünyayı sanal dünyaya entegre etmelerine ve makinelerin canlı verileri toplamasına, analiz etmelerine ve hatta onlara dayalı kararlar almalarının önünü açar.

Küresel tesisler

Endüstri 4.0’da makinelerin birbirleriyle veri paylaştığı tek yer üretim sahası değil. Bir şirketin makineleri tedarikçi ve müşteri sistemleriyle de bağlantılıdır. Bu, oluşan tüm durumlara bağımsız olarak tepki vermelerini sağlar. Bir tedarikçi sipariş edilen malzemeyi teslim edemezse, makineler alternatif tedarikçilerin kapasite kullanımını ve maliyetlerini gerçek zamanlı olarak analiz eder ve otomatik olarak onlara sipariş verir.

Akıllı fabrikalarda insanlar hala üretim sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Arttırılmış operatörler olarak, üretim ağındaki üretim hattını kontrol ediyor ve izliyorlar. Veri gözlükleri gibi IT tabanlı yardım sistemleri, operatöre gerçek bir fabrikayı (arttırılmış gerçeklik yoluyla) neredeyse bire bir gösterebilir. Bu yardım sistemleri ayrıca personel üyelerinin bireysel yetenek ve ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir ve yaşlıların iş gücünde kalma süresini uzatma potansiyelleri sunar.

 

Geleceğin iş gücü

Endüstri 4.0,da gelirler, yatırımlar ve teknolojik gelişmeler konusunda çok şey var, ancak istihdam hala yeni sanayi devriminin en gizemli yönlerinden biri olmayı sürdürüyor. Potansiyel istihdam oranlarını belirlemek veya tahmin etmek daha da zor.
Ne tür yeni işler getirecek? Akıllı Fabrika işçisi, böyle değişen bir ortamda rekabet edebilmek için neye ihtiyaç duyacak? Bu tür değişiklikler birçok işçiyi mahvedecek mi? Bunların hepsi ortalama bir çalışan için geçerli sorular.

Endüstri 4.0 imalat sanayinde teknolojik ilerlemede zirve olabilir, ancak yine de makineler sanki sanayiyi devralmış gibi görünüyor. Dolayısıyla, gelecekteki emek değerleri üzerine sonuçlar çıkarabilmek için bu yaklaşımı daha da analiz etmek önemlidir. Bu, günümüz işçilerinin bu kadar uzak olmayan bir geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
Sektörün doğası göz önüne alındığında, büyük veri analizinde yeni işler, robot uzmanları ve büyük makine mühendisleri bölümü getirilecek. Endüstri 4.0’ın piyasaya sürdüğü veya daha fazla emek isteyeceği iş türlerini belirlemeye yönelik yapılan bir araştırma var.

Aşağıda, istihdam özelliklerini etkileyebilecek önemli değişikliklerden bazıları verilmiştir:

  • Büyük Verilere Dayalı Kalite Kontrolü: Mühendislik açısından kalite kontrol, ürünler arasındaki kaçınılmaz çeşitliliği azaltmayı amaçlar. Kalite Kontrolü, bir ürünün belirli bir özelliğinin (boyut veya ağırlık gibi) kalıp olarak düşünülüp ölçülemeyeceğini göstermek için istatistiksel yöntemlere büyük ölçüde bağlıdır. Elbette böyle bir süreç, ürünle ilgili gerçek zamanlı veya tarihsel verilerin toplanmasına büyük ölçüde bağlıdır. Bununla birlikte, Endüstri 4.0, bunun için büyük verilere dayanacağından, kalite kontrol görevlilerine olan ihtiyaç azalacaktır. Öte yandan büyük veri uzmanlarına talep artacaktır.
  • Robot Destekli Üretim: Yeni endüstrinin temelinin tamamı, çevreyle etkileşime geçebilen akıllı cihazlara dayanır. Bu, üretimde yardımcı olan (paketleme gibi) işçilerin işten çıkarılacağı ve ürünü tanımlayabilen ve bunun için gerekli değişiklikleri yapabilen kameralar, sensörler ve aktüatörler ile donatılmış akıllı cihazlarla değiştirileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, bu gibi işçiler için talep azalacak ve “robot koordinatörleri” ile değiştirilecek.
  • Kendi Kendini Süren Araçlar: Optimizasyonun en önemli odak noktalarından biri de taşımacılıktır. Mühendisler ulaşım kullanımını için doğrusal programlama yöntemlerini kullanmaktadır. Bununla birlikte, kendinden kontrollü araçlar ve büyük veri yardımı ile çok sayıda sürücü işten çıkarılır. Buna ek olarak, kendinden kontrollü araçlara sahip olmak, kısıtlamasız çalışma saatleri ve daha yüksek hizmet kullanımına izin verir.
  • Üretim Hattı Simülasyonu: Ulaştırma optimizasyonu ihtiyacı azalırken, imalat hatlarını simüle etmek için endüstri mühendisleri (genellikle optimizasyon ve simülasyon üzerinde çalışanlar) ihtiyacı artacaktır. Kurulmadan önce üretim hatlarını benzetme teknolojisine sahip olmak, endüstriyel alanda uzman makine mühendisleri için iş açacaktır.
  • Öngörülü Bakım: Akıllı cihazlara sahip olmak üreticilerin arızaları öngörmesine olanak tanır. Akıllı makineler kendilerini bağımsız olarak idame ettirebileceklerdir. Sonuç olarak, geleneksel bakım teknisyenleri sayısı düşecek ve yerini daha teknik olarak bilgilendirilmiş teknisyenler alacaktır.
  • Hizmet Olarak Makineler: Yeni sanayi, üreticilerin bir makineyi bir hizmet olarak satmasına da izin verecek. Bu, tüm makineyi müşteriye satmak yerine, istemci sağladığı hizmetlerden yararlanırken makineyi kurar ve bakım yapar anlamına gelir. Bu, bakım işlerini artıracak ve satışlarda bir genişleme gerektirecektir.

Sonuç

Endüstri 4.0, kesinlikle imalat tekniklerinde devrimci bir yaklaşımdır. Konsept, büyük küçük tüm üreticileri yeni bir optimizasyon ve verimlilik seviyesine itecek. Sadece bu da değil, aynı zamanda daha önce hiç bulunmayan yeni kişiselleştirilmiş ürünler de geliyor. Ayrıca Endüstri 4.0’la gelen ekonomik kazançlar muazzam.
Bununla birlikte, sorunsuz bir geçiş sağlamak için sistematik olarak ele alınması gereken birçok zorluk bulunmaktadır. Bu durum büyük şirketlerin ve hükümetlerin odağında olmalıdır. Bu tür alanlarda araştırma ve deneylerin yapılması zorunludur.
Gizlilik, güvenlik ve istihdam ile ilgili spekülasyonlar daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, genel resim umut vaat ediyor. Endüstride bu tarz bir yaklaşım gerçekten devrimcidir.